شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰ | 22 ذو الحجة 1442  |  Saturday, 31 July , 2021
استعفا و عزل دو مسئول دانشگاه فردوسی مشهد در پی خودکشی یک دانشجو ۰۷ تیر ۱۴۰۰

استعفا و عزل دو مسئول دانشگاه فردوسی مشهد در پی خودکشی یک دانشجو

خزر: سعید قلی بیگلو دانشجوی پسادکترای فردوسی در رشته فیزیک و ساکن شهر قم پیش از ظهر رور گذشته، ۵ تیرماه خود را در خوابگاه فجر دانشگاه حلق آویز کرد.