شنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۰ | 22 ربيع ثاني 1443  |  Saturday, 27 November , 2021
استعفا و عزل دو مسئول دانشگاه فردوسی مشهد در پی خودکشی یک دانشجو 07 تیر 1400

استعفا و عزل دو مسئول دانشگاه فردوسی مشهد در پی خودکشی یک دانشجو

خزر: سعید قلی بیگلو دانشجوی پسادکترای فردوسی در رشته فیزیک و ساکن شهر قم پیش از ظهر رور گذشته، ۵ تیرماه خود را در خوابگاه فجر دانشگاه حلق آویز کرد.