سه شنبه, ۹ آذر , ۱۴۰۰ | 25 ربيع ثاني 1443  |  Tuesday, 30 November , 2021
چه کسی سر میرزا را از تنش جدا کرد؟ 11 آذر 1399

چه کسی سر میرزا را از تنش جدا کرد؟

خزر: بعد از آمدن از گیلوان خبر فوت آن مرحوم [میرزا کوچک خان] به گیلان می‌رسد چند نفر قزاق با کسان سردار مقتدر از طالش به‌طرف خلخال حرکت می‌کنند، وقتی به خانقاه می‌رسند که اهالی جمع شده مذاکره می‌کردند که جنازه را جنب بقعه خانقاه دفن کنند، فوراً از دفن مانع شدند، شبانه فتح اله خان، آدم سردار مقتدر طالش و «سرخان نام خلخالی اَسکِستانی» بی‌خبر از همراهان خود و اهالی سر آن شهید راه وطن را با یک طرز فجیعی از بدن جدا ساختند.