یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ | 19 صفر 1443  |  Sunday, 26 September , 2021
اتحاد سازمان محیط زیست و باغ‌وحش‌ها برای قتل حیوانات/ ماجرای بیماری هیرمان شیر باغ وحش ارم چه بود؟ ۱۷ بهمن ۱۳۹۹

اتحاد سازمان محیط زیست و باغ‌وحش‌ها برای قتل حیوانات/ ماجرای بیماری هیرمان شیر باغ وحش ارم چه بود؟

خزر: خبر بیماری هیرمان شیر ایرانی باغ وحش ارم بعد از مرگ شمسی ماده شامپانزه این مجموعه و ماده ببر سفید ساکن در آن نگران‌کننده بود. رویداد۲۴ در این گزارش به وضعیت هیرمان و نقش سازمان محیط زیست در خصوص نظارت بر باغ‌وحش‌ها پرداخته است.