پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ | 9 صفر 1443  |  Thursday, 16 September , 2021
پایان ماموریت مشاوره ای هرمز ربانی در سازمان منطقه آزاد انزلی ۰۵ آبان ۱۳۹۹

پایان ماموریت مشاوره ای هرمز ربانی در سازمان منطقه آزاد انزلی

خزر: شنیده شده طی ابلاغی پایان ماموریت کاری هرمز ربانی به عنوان مشاور سازمان منطقه آزاد انزلی به وی اعلام شده است.