یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ | 19 صفر 1443  |  Sunday, 26 September , 2021
هزینه دارو و درمان کرونا برای یک بیمه شده تامین اجتماعی چقدر است؟ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی تشریح کرد:

هزینه دارو و درمان کرونا برای یک بیمه شده تامین اجتماعی چقدر است؟

خزر: مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی هزینه‌های درمان کرونا برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مراکز طرف قرارداد را تشریح کرد.