جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ | 10 صفر 1443  |  Friday, 17 September , 2021
رونمایی از کتاب نبض آب سرگذشت یک نجاتگر بزرگ در رودبار ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

رونمایی از کتاب نبض آب سرگذشت یک نجاتگر بزرگ در رودبار

خزر: آئین رونمایی از کتاب نبض آب سرگذشت یک نجاتگر بزرگ در رودبار برگزار شد.