دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ | 20 صفر 1443  |  Monday, 27 September , 2021
«قانون» چه تمهیداتی برای مقابله با همسرآزاری در نظر گرفته است؟ ۰۷ آبان ۱۳۹۹

«قانون» چه تمهیداتی برای مقابله با همسرآزاری در نظر گرفته است؟

خزر: ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می‌شود.