سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ | 14 صفر 1443  |  Tuesday, 21 September , 2021
همسرکشی به خاطر یک سیلی ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
در اقدامی جنون آمیز؛

همسرکشی به خاطر یک سیلی

خزر: سیلی محکم شوهر به صورت همسرش باعث شد زن جوان در اقدامی جنون آمیز چاقوی آشپزخانه را در قلب او فرو کند.