دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ | 20 صفر 1443  |  Monday, 27 September , 2021
خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

خداحافظی سجاد حسینی با شرکت کود آلی گیلان

خزر: با تصویب هیئت مدیره شرکت کود آلی گیلان سعید بشری به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.