چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ | 15 صفر 1443  |  Wednesday, 22 September , 2021
صلاحیت سه عضو شورا در هیات اجرایی رد شد! / آیا زور برادر بر اعضای هیات نظارت می چربد؟ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
در یکی از شهرستان های کشور؛

صلاحیت سه عضو شورا در هیات اجرایی رد شد! / آیا زور برادر بر اعضای هیات نظارت می چربد؟

خزر: در همین راستا گفته می شود برادر یکی از افراد رد صلاحیت شده طی تماسی با مقامات ارشد استان از آنان خواسته تا ضمن ورود به این موضوع، مانع از قطعی شدن رد صلاحیت برادر وی شوند.