یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰ | 19 صفر 1443  |  Sunday, 26 September , 2021
چه کسانی مقصر رواج پدیده «واکسن خواری» هستند؟ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

چه کسانی مقصر رواج پدیده «واکسن خواری» هستند؟

خزر: پس از رسوایی تزریق واکسن بدون نوبت در شهرداری های چند نقطه کشور، حالا خبرهای تازه می گوید حق واکسن کادر درمان در چند بیمارستان تهران هم خورده شده. همچنین تخلفاتی هم در شهرداری تهران اتفاق افتاده است.