شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | 11 صفر 1443  |  Saturday, 18 September , 2021
آمار واکسیناسیون کرونا در ایران به تفکیک واکسن مورد استفاده تاکنون ۲۸ تیر ۱۴۰۰

آمار واکسیناسیون کرونا در ایران به تفکیک واکسن مورد استفاده تاکنون

خزر: تا امروز ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ جمعا ۸میلیون و ۴۴۸هزار و ۷۰ دُز واکسن در سراسر کشور تزریق شده است.

مرغ همسایه غاز است؛ نگاهی به وضعیت واکسیناسیون کرونا در ارمنستان ۱۹ تیر ۱۴۰۰

مرغ همسایه غاز است؛ نگاهی به وضعیت واکسیناسیون کرونا در ارمنستان

خزر: دولت ارمنستان تاکنون تنها موفق به واکسیناسیون حدود 2.5 درصد از جمعیت خود شده است. آمار تزریق روزانه واکسن کرونا در کل ارمنستان رقمی کمتر از بسیاری از مراکز تزریق واکسن کرونا در ایران است.