چهارشنبه, ۲۴ شهریور , ۱۴۰۰ | 8 صفر 1443  |  Wednesday, 15 September , 2021
آبگذاری کانال چپ سد سنگر از فردا ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان خبر داد:

آبگذاری کانال چپ سد سنگر از فردا

خزر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان گفت: کانال چپ سد سنگر از فردا ۹ اردیبهشت به مدت ۲۰روز آبگذاری می‌شود.

برنامه‌های سازگاری با کم ‌آبی استان گیلان تصویب شد ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

برنامه‌های سازگاری با کم ‌آبی استان گیلان تصویب شد

خزر: مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان و دبیر کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، از بررسی و تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی استان‌ گیلان در بیست و چهارمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با حضور وزیر نیرو خبر داد.