سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ | 14 صفر 1443  |  Tuesday, 21 September , 2021
۴ گزینه وزارت صمت ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

۴ گزینه وزارت صمت

خزر: یکی از این چهار گزینه روز یکشنبه با رئیس جمهوری دیدار و درباره برنامه های خود با روحانی گفتگو کرده است.

استاندار سابق گیلان در جمع گزینه های روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

استاندار سابق گیلان در جمع گزینه های روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت

خزر: هرچقدر دولت اول روحانی دولت باثباتی بود که عمر وزرای آن طولانی بود و به تبع آن وضعیت معیشت مردم بهتر از شرایط کنونی بود، در دولت دوم او شرایط به کلی تغییر کرد و وزرا یکی یکی یا جابجا شدند یا برکنار یا استیضاح. در این میان هیچ وزارتخانه‌ای به اندازه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) تغییرات نداشته است؛ محمدرضا نعمت زاده اولین تغییر این وزارتخانه بود که با شروع دولت یازدهم، کنار گذاشته شد و محمد شریعتمداری به جای او به وزارتخانه صمت رفت. عمر محمد شریعتمداری هم در این وزارتخانه طولانی نبود. او مرداد ۱۳۹۶ به وزارت صنعت رفت و مهر ۱۳۹۷ نیز به وزارت کار رفت.