شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | 11 صفر 1443  |  Saturday, 18 September , 2021
نمکی: ویروس انگلیسی در کشور پخش شده است ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

نمکی: ویروس انگلیسی در کشور پخش شده است

خزر: وزیر بهداشت با بیان اینکه ویروس کرونای انگلیسی در کشور چرخیده است، گفت:‌روزهای سختی در انتظار ما بوده و باید خود را آماده کنیم.