چهارشنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۰ | 22 صفر 1443  |  Wednesday, 29 September , 2021
آیندۀ مبهم یک «رییس جمهور سابق» دیگر | حسن روحانی: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

آیندۀ مبهم یک «رییس جمهور سابق» دیگر | حسن روحانی: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

خزر: به خواننده این سطور البته حق می‌دهم که خُرده بگیرد در روزگاری که مردمان در طلب نان‌اند و به تعبیر بامداد شاعر سالی را به پایان می‌رسانیم که «غرور، گدایی می‌کرد» دغدغۀ آیندۀ رییس جمهوری کنونی را داری؟ نه! اما نوع مواجهه با «رییس جمهوری سابق» در نیمۀ مرداد 1400 یک نماد است هم چنان که نسبت دو رییس جمهوری دیگر پیشین با ساختار قدرت و سیاست، نکته‌آموز است.