شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ | 28 صفر 1444  |  Saturday, 24 September , 2022
مجازات ‌های متخلفان پروتکل‌های بهداشتی اعلام شد + جزییات 26 مرداد 1399

مجازات ‌های متخلفان پروتکل‌های بهداشتی اعلام شد + جزییات

خزر: ارایه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع بوده و متخلفین در زمینه ارایه خدمات، مجازات خواهند شد.