شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ | 28 صفر 1444  |  Saturday, 24 September , 2022
بندر چمخاله بندری مناسب برای گردشگری دریایی 29 تیر 1400

بندر چمخاله بندری مناسب برای گردشگری دریایی

خزر: معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی بنادر و دریانوردی گفت: تکمیل بندر چمخاله در برنامه زمان بندی پیش بینی شده ظرفیت مناسبی برای گردشگری دریایی ایجاد می‌کند.