شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ | 28 صفر 1444  |  Saturday, 24 September , 2022
جزییاتی از رانت اطلاعاتی عجیب یک عضو شورا 27 شهریور 1399

جزییاتی از رانت اطلاعاتی عجیب یک عضو شورا

خزر: جناب عضو محترم، جریان خرید زمین های پروژه رینگ شهری را برای مردم شرح می دهید؟ توضیح می دهید چگونه با کمک یکی از نزدیکانتان که هم اکنون بازنشسته شده و با استفاده از رانت اطلاعاتی، زمین های اطراف پروژه را از مالکان بی نوا و بی خبر آن، برای خود و برادرانتان خریدید تا بعد از اجرای پروژه به چند برابر قیمت بفروشید؟! راستی از تفکیک زمین ها چه خبر؟!