شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱ | 28 صفر 1444  |  Saturday, 24 September , 2022
نماینده لنگرود: نماینده رودسر نباید بدون هماهنگی با من اظهارنظر کند! 15 مرداد 1399

نماینده لنگرود: نماینده رودسر نباید بدون هماهنگی با من اظهارنظر کند!

خزر: پرویز محمد نژاد نماینده لنگرود گفت: نماینده رودسر و املش نباید بدون هماهنگی و اطلاع از نظر بنده، درباره الحاق لات لیل اطاقور لنگرود به املش اظهار نظر می کرد.