چهارشنبه, ۶ بهمن , ۱۴۰۰ | 23 جماد ثاني 1443  |  Wednesday, 26 January , 2022
در قرارداد پیش‎ فروش ساختمان می توان مطالبه خسارت کرد اما چگونه؟ 04 اردیبهشت 1400

در قرارداد پیش‎ فروش ساختمان می توان مطالبه خسارت کرد اما چگونه؟

خزر: مطابق با قواعد کلی در تنظیم قراردادها و تعهدات، اگر برای تاخیر در انجام تعهدی، خسارت و وجه التزامی تعیین شده باشد، متخلف از انجام تعهد، صرفا ملزم به پرداخت آن مبلغ است و دادگاه نمی‎تواند او را به پرداخت مبلغ بیشتر یا کمتری محکوم کند.