پنج شنبه, ۲۵ شهریور , ۱۴۰۰ | 9 صفر 1443  |  Thursday, 16 September , 2021
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی

خزر: شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی بازدید کردند.