پنج شنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۰ | 4 رمضان 1442  |  Thursday, 15 April , 2021
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی

خزر: شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی بازدید کردند.