پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹ | 14 رجب 1442  |  Thursday, 25 February , 2021
بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از  پارک تپه جهت بازسازی ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی

خزر: شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی بازدید کردند.