دوشنبه, ۲۳ فروردین , ۱۴۰۰ | 1 رمضان 1442  |  Monday, 12 April , 2021
ساماندهی حریم رودخانه در چاف و چمخاله یک دستاورد مناسب برای مدیریت شهری است ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

ساماندهی حریم رودخانه در چاف و چمخاله یک دستاورد مناسب برای مدیریت شهری است

خزر: اوسط اکبری مقدم با اشاره به پروژه های مرتبط با حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: اقدامات خوبی در چاف و چمخاله صورت گرفته که هم میتواند برای شهروندان جذابیت داشته باشند و هم اینکه در حوزه مدیریت شهری یک دستاورد مناسب است.

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی ۰۲ شهریور ۱۳۹۹

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی

خزر: شهردار و اعضای شورای شهر چاف و چمخاله از پارک تپه جهت بازسازی بازدید کردند.