دوشنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۰ | 20 صفر 1443  |  Monday, 27 September , 2021
طرح سوال در وقت اضافه؟! ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

طرح سوال در وقت اضافه؟!

خزر: عملکرد شهردار، بعد از مدت ها، بارقه هایی از امید را در دل مردم به وجود آورده و حتی طرح چنین مسایلی هم می تواند تبعات سنگینی برای سوال کنندگان داشته و اندک پایگاه رای آنان را در بین مردم از بین ببرد.