شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442  |  Saturday, 27 February , 2021
حرف و حدیث ها در خصوص صدور مجوز احداث کارخانه آسفالت در شفت! ۲۹ آبان ۱۳۹۹

حرف و حدیث ها در خصوص صدور مجوز احداث کارخانه آسفالت در شفت!

خزر: آن چه که اما بر حساسیت این موضوع افزوده، اینست که گفته می شود مجوز این کارخانه به نام فردی صادر شده که از قضا از نزدیکان یکی از نمایندگان فعلی و از اعضای دفتر او می باشد.