شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 27 رمضان 1442  |  Saturday, 8 May , 2021
همه آنچه درباره کرونای هندی باید بدانید؟ ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

همه آنچه درباره کرونای هندی باید بدانید؟

خزر: کرونای هندی نظام سلامت هند را از هم فروپاشیده است و شاهد تصاویر هولناک سوزاندن دسته جمعی اجساد کرونایی در این کشور هستیم.