دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 29 رمضان 1442  |  Monday, 10 May , 2021
چند نکته در مورد رواج کلینیک های زیبایی اجاره ای در استان! ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

چند نکته در مورد رواج کلینیک های زیبایی اجاره ای در استان!

خزر: حالا که دانشگاه علوم پزشکی با صدور مجوز قانونی، فرصت کسب درآمدهای ماهیانه چند صد میلیونی را به برخی از گرداندگان اصلی و پشت پرده کلینیک های زیبایی داده، حداقل انتظار از متولیان سلامت اینست که با نظارت دائمی و دقیق، راه را برای سودجویانی که نان خود را در خون و سلامت مردم می زنند، ببندد.