یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 5 شوال 1442  |  Sunday, 16 May , 2021
۱۰۰مین سالگرد کودتای سوم اسفند/ ۲۰ نکته دربارۀ رضاشاه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

۱۰۰مین سالگرد کودتای سوم اسفند/ ۲۰ نکته دربارۀ رضاشاه

خزر: خطای رضا شاه گرایش به آلمان ها نبود. این تصور بود که مدرنیسم بی مدرنیته شدنی است. مدرنیسم تجدد ظاهری است. ساختمان های جدید و محصولات فناوری و مدرنیته روح تمدن است: دموکراسی. در جمع اولین گروه محصلان اعزامی به اروپا که مهدی بازرگان نیز در شمار آنان بود توصیه کرد تکنیک فرنگ را یاد بگیرند و به کارهای دیگر کار نداشته باشند. اما مگر می شد؟ هم تکنیک را یاد گرفتند و هم با دموکراسی آشنا شدند.