جمعه, ۱۷ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 26 رمضان 1442  |  Friday, 7 May , 2021
تراژدی مرگ دامدار املشی و مسئولینی که در حاشیه امن هستند! ۰۱ شهریور ۱۳۹۹

تراژدی مرگ دامدار املشی و مسئولینی که در حاشیه امن هستند!

خزر: آیا جان یک انسان ارزش آن را ندارد که با مسببین اصلی این حادثه که همان مدیران ناکارآمد و بی مسئولیتی است که مدت ها توانایی هموارسازی یک راه روستایی را نداشته اند، برخورد قانونی شود؟