شنبه, ۹ بهمن , ۱۴۰۰ | 26 جماد ثاني 1443  |  Saturday, 29 January , 2022
چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند؟ 09 اسفند 1399

چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند؟

خزر: همین که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند.