شنبه, ۱۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 27 رمضان 1442  |  Saturday, 8 May , 2021
چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند؟ ۰۹ اسفند ۱۳۹۹

چه اشخاصی صلاحیت برای تقاضا گواهی انحصار وراثت دارند؟

خزر: همین که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند.