دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ | 11 محرم 1444  |  Monday, 8 August , 2022
گودرزوند چگینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شد | احمدی سنگری و فرخی دبیر اول 29 خرداد 1401

گودرزوند چگینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شد | احمدی سنگری و فرخی دبیر اول

خزر: انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کمیسیون آموزش و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها امروز برگزار شد.