دوشنبه, ۲۰ اردیبهشت , ۱۴۰۰ | 29 رمضان 1442  |  Monday, 10 May , 2021
پویش همگانی گیلان همدل با کمک خیرین به اجرا در آمد ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

پویش همگانی گیلان همدل با کمک خیرین به اجرا در آمد

خزر: محمدی اصل مدیر کل زندانهای گیلان از خیرین برای کمک به زندانیان که در طول سال از انحای مختلف بصورت جهادی یاریگر زندانی و خانواده آنان هستند قدر دانی کرد.