شنبه, ۲۷ شهریور , ۱۴۰۰ | 11 صفر 1443  |  Saturday, 18 September , 2021
یارانه ۱۶۰ هزار تومانی صحت دارد؟ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

یارانه ۱۶۰ هزار تومانی صحت دارد؟

خزر: افزایش یارانه نقدی همواره طی سال‌های اخیر جزء خواسته یارانه‌بگیران بوده و حالا موضوع افزایش یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی تا ۱۶۰ هزار تومان مورد توجه قرار گرفته است، این موضوع صحت دارد؟